Tag: Eel

Lươn xào xả ớt  – Stir fried eel with lemongrass & hot chili

Lươn xào xả ớt – Stir fried eel with lemongrass & hot chili

D23. Lươn xào xả ớt – Stir fried eel with lemongrass & hot chili

Lươn xào lăn – Stir fried eel with coconut milk & vegetables

Lươn xào lăn – Stir fried eel with coconut milk & vegetables

D22. Lươn xào lăn – Stir fried eel with coconut milk & vegetables served with a bowl of rice