Drinks

B1. Nước ngọt các loại – Pop
B2. Đá chanh –  Fresh lime-aid
B3. Soda chanh muối –  Salted lemon soda
B4. Soda chanh tươi  – Lime soda
B5. Nước trái vải – Lychee with juice with ice
B6. Soda xí muội – Preserved plum soda
B7. Soda sữa hột gà – Egg yolk soda
B8. Nước cam  – Fresh orange juice
B9. Nước dừa  – Coconut Juice
B10. Sữa đậu nành – Soya milk