Month: January 2018

Phở  Beef Noodle Soup

Phở Beef Noodle Soup

Bạn có thề tự chọn những thứ . Tái,Nạm ,chín,Gầu ,Gân ,Sách, và bò viên cho tô phở đặc biệt cho riêng bạn Create your own bowl pho with the following toppings: Rare beef, flank, brisket, tendon, tripe, fatty flank and meat balls Phở đặc biệt Special 

Vegetarian Spring roll

Vegetarian Spring roll

Made with cloud mushroom, taro, carrots, mung bean and sweet potato noodles

Đậu hũ chiên cuốn  Vegetarian salad roll with crispy tofu

Đậu hũ chiên cuốn Vegetarian salad roll with crispy tofu